Autorizare

FenProtect - Autorizare ISCIR

Echipamentele și instalațiile ISCIR se supun unor proceduri de autorizare, efectuate de organe abilitate. Noi în calitate de operator RSVTI organizăm efectuarea autorizărilor și punem în funcțiune echipamentele/instalațiile ISCIR în condițiile descrise în Prescripțiile Tehnice.

Având în vedere că dorim să oferim clienților noștri servicii complete vă punem la dispoziție prin intermediul colaboratorilor noștri servicii de verificare a dispozitivelor de siguranță pentru instalații/echipamente ISCIR (Verificarea supapelor de siguranță) și efectuăm verificări hidraulice la recipientele sub presiune care necesită.

{

Tot în sarcina noastră intră:

  • instruirea, supravegherea și îndrumarea personalului sau operatorilor de deservire a instalațiilor/echipamentelor sub incidența ISCIR în vederea exploatării corecte și legale.
  • instruirea/examinarea și prelungirea de autorizații ale operatorilor de deservire a instalațiilor/echipamentelor ISCIR