Consultanță periodică

FenProtect - Consultanta periodica SSM

Dacă v-ați săturat să vă bateți capul de toate problemele societății, apelați la serviciile noastre periodice și noi preluăm o parte din sarcinile dumneavostră. Lunar vă vizităm și verificăm modul de respectare a măsurilor de securitate și sănătate în muncă. Vă comunicăm în scris toate deficiențele constatate astfel veți putea remedia în timp deficiențele care ar putea duce la sancțiuni. Verificăm termenele de valabilitate a documentelor din domeniul securității și sănătății în muncă și ne preocupăm de prelungirea acestora.

Mai precis, pachetul de servicii periodice cuprinde:

SERVICII PERIODICE

  1. Instruirea introductiv-generală a lucrătorilor noi angajați și consilierea conducătorilor locurilor de muncă cu privire la instruirea lucrătorilor la locul de muncă și periodic.
  2. Efectuarea controalelor interne la locurile de muncă, de către prestator, cu informarea, în scris, a angajatorului asupra deficienţelor constatate şi asupra măsurilor propuse pentru remedierea acestora;
  3. Informarea beneficiarului cu privire la realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor în cadrul societății.
  4. Consilierea angajatorului privind stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea acestora;
  5. Colaborarea cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor, serviciile externe de prevenire şi protecţie, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie;
  6. Colaborarea cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situaţia în care mai mulţi angajatori îşi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de muncă și redactarea convenției de securitate și sănătate în muncă;
  7. Informarea beneficiarului cu privire la modificările legislative apărute în domeniul securității și sănătății în muncă.

Doar noi vă oferim gratuit evaluarea nivelului activității de prevenire și protecție a unității Dvs.: EVALUARE GRATUITĂ

Nu ezitați să beneficiați de această oportunitate, doar așa puteți fi pregătit pentru orice control!