Evaluarea gratuită a societății SSM

Acum ai posibilitatea să-ți evaluezi nivelul de pregătire în domeniul securității și sănătății în muncă.

Doar după ce ai o vizune clară aspupra lipsurilor și deficiențelor din societate poți îmbunătăți activitatea de securitate și sănătate în muncă.

6. Cum este organizată activitatea de prevenire și protecție

7. Există decizie internă cu privire la organizarea activității de prevenire și protecție ? (Decizie asumarea răspunderii de către angajator sau decizie lucrător desemnat sau decizie înființare serviciu intern.)

8. Persoana nominalizată în decizia de organizare a activității de securitate și sănătate în muncă a urmat un curs de formare (Angajator – Curs de 40 ore, Lucrător desemnat – Curs de 80 ore)

9. Ați apelat la servicii medicale de medicina muncii și ați obținut fișe de aptitudine valabile pentru toți lucrătorii?

10. Aveți instrucțiuni proprii de securitate și sănătate în muncă pentru toate activitățile/locurile de muncă, echipamente tehnice.

11. În fișa postului ați prevăzut articole cu privire la obligațiile și răspunderile lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă.

12. Aveți evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesionale pentru toate posturile de lucru/locuri de muncă?

13. Aveți plan de prevenire și protecție pentru locurile de muncă/posturi de lucru evaluate?

14. Aveți o dovadă de acordare a echipamentelor individuale de protecție lucrătorilor?

15. Aveți elaborate tematici de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă pentru toate tipurile de instruiri: instruire introductiv generală, instruire la locul de muncă și instruire periodică.

16. Aveți desemnat lucrători care vor aplica măsurile de prim ajutor în caz de nevoie.

17. Locul de acordare a primului ajutor este dotat cu trusă sanitară de prim ajutor care conține componente valabile?

18. S-a asigurat o protecție principală și una secundară împotriva electrocutării prin atingere indirectă?

19. S-a verificat siguranța echipamentelor electrice portabile?

20. Aveți meserii care necesită autorizare internă (Electrician, stivuitorist, legător de sarcini, macaragiu, manevrant)? Acestea sunt autorizate?

21. Echipamentele tehnice aflate sub incidența ISCIR dețin verificare tehnică în vederea autorizării ISCIR (compresor, stivuitor, cazan de apă caldă, lift, macara)?

22. Aveți/ați avut salariate gravide? S-a evaluat starea lor de sănătate?

23. Aveți încheiată convenție de securitate și sănătate în muncă cu prestatorii de servicii/societăți colaboratoare/chiriași care să conțină atribuțiuni în cazul evenimentelor de muncă și obligații referitoare la comunicarea/cercetarea și înregistrarea accidentelor de muncă?

24. În cazul în care aveți peste 50 de lucrători ați organizat comitet de securitate și sănătate în muncă?

25. Dacă în procesul de muncă exploatați echipamente tehnice/substanțe chimice care pot provoca noxe, ați luat măsuri de determinare a valorilor de expunere?

6 + 4 =