Evaluarea riscurilor de accidentare

In conformitate cu Legea 319/2006 Legea securității și sănătății în muncă, angajatorul este obligat să ia măsurile necesare pentru prevenirea riscurilor profesionale și să evalueze riscurile de securitate și sănătate în muncă care nu pot fi evitate.

EVALUAREA RISCURILOR

  1. Identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru
  2. Elaborarea planului de prevenire şi protecţie pe baza evaluării riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesionale.

Identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor de accidentare este o activitate foarte importană în activitatea de prevenire și protecție. Prin risc se înțelege probabilitatea ca evenimentul nedorit să se realizeze cu o anumită gravitate. Prin evaluarea riscului se estimează riscurile asociate existenței condițiilor de manifestare a pericolului la locul de muncă.
În urma evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională se stabilesc măsurile de prevenire și protecție destinate reducerii sau prevenirii riscului.
Dacă angajatorul este în posesia evaluării riscurilor de accidentare și a demarat demersurile pentru realizarea măsurilor stabilite reducerii riscurilor, deja este în direcția îndeplinirii obligațiilor stipulate de legea securității și sănătății în muncă

Nu așteptați să se producă vreun eveniment extraordinar la firma dumneavoastră, solicitați ofertă pentru evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională. Noi vă ajutăm să obțineți o imagine mai clară despre obligațiile cu privire la asigurarea unui loc de muncă sigur și sănătos pentru lucrători.

Cât costă?

Suntem conștienți că oricărui conducător este importantă optimizarea cheltuielilor și vă promitem că vom lua acest punct de vedere în considerare când vom elabora oferta personalizată pentru Dvs.

Un lucru este cert, evaluarea riscurilor de accidentare este de 10-ori mai ieftină, decât sancțiunea în cazul în care nu-l aveți.