Jogszabályok

Az 1.146/30.08.2006-os számú határozat a minimális biztonsági és egészségi követelményeket illetően a munkavégzésre használt eszközökre vonatkozóan

3. cikkely – (1) pont. A munkáltató köteles minden intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a vállalat munkásainak rendelkezésére bocsájtott munkaeszközök az elvégzendő feladatoknak megfeleljenek vagy ezeknek megfelelően legyenek kialakitva és azokat a munkások biztonságosan tudják használni, anélkül hogy biztonságukat vagy egészségüket veszélyeztessék.

5. cikkely – (1) pont. A munkáltató köteles minden intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a munkaeszközök, amelyek biztonsága függ az üzembe helyezés feltételeitől, egy kezdeti ellenőrzésnek legyenek alávetve, az üzembe helyezést követően és az első használat előtt, valamint minden egyes új helyen történő összeszerelésük vagy elhelyezésük után, kompetens személyek által, a törvényeknek és/vagy a hazai gyakorlatnak megfelelően, a munkaeszközök helyes üzembe helyezésének biztositása és megfelelő működésük érdekében.

(2) Annak érdekében hogy a biztonsági és egészségi követelmények tiszteletben tartása biztositva legyen és bármilyen meghibásodás idejében legyen felfedezve és helyrehozva, a munkáltató köteles minden intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a munkaeszközök, amelyek rongálódást okozó behatásoknak vannak kitéve és valószinüleg veszélyes helyzeteket idézhetnek elő, az alábbi ellenőrzések tárgyát képezzék:

a) időszakos ellenőrzések és, amennyiben szükséges, szakemberek által végzett időszakos próbák, a törvényeknek és/vagy a hazai gyakorlatnak megfelelően;
b) szakemberek által végzett speciális ellenőrzések, a törvényeknek és/vagy a hazai gyakorlatnak megfelelően, bármilyen rendkivüli esetben, amelyek veszélyes következményekkel járhatnak a munkaeszközök biztonságát illetően, mint például a munkafolyamatban eszközölt változtatások, balesetek, természeti jelenségek, hosszabb idejű használaton kivűlre helyezés.

(3) Az ellenőrzések eredményeit rögziteni kell és a Munkafelügyelőség rendelkezésére kell bocsájtani. Az eredményeket megfelelő ideig kell megőrizni, például a gyártó javaslatainak vagy specifikációinak megfelelően.

{

A FENTIM PROTECT Kft maximálisan felelősséget vállal a felhasználók életéért, egészségéért és biztonságáért. Ennek érdekében speciálisan megtervezett műszerekkel végzi az elektromos eszközök érintésvédelmi felülvizsgálatát.