Specifikus dokumentumok

Az egeszséget nem veszélyeztető, biztonságos munkahelyek megteremtése érdekében a következő szolgáltatásainkat nyújtjuk:

SPECIFIKUS DOKUMENTUMOK

 1. A munkavédelmi tevékenységek megszervezésére vonatkozó belső határozatok megszerkesztése, a jelenleg érvényben lévő törvényeknek megfelelően és a cég vezetőségének javaslatai szerint.
 2. A munkavédelmi oktatások és tesztelések programjának elkészítése.
 3. A munkavédelmi oktatások összes fázisaira vontakozó tematika és a munkavédelmi oktatások időszakosságát megszabó határozat elkészítése.
 4. A munkavédelmi tevékenységre vonatkozó szabályzatokat kiegészítő, saját utasítások elkészítése, figyelembe véve a vállalkozáson belül folytatott tevékenységek és a munkahelyek sajátosságait, az ügyfél által rendelkezésünkre bocsájtott műszaki kézikönyvek és leírások segítségével, a munkahely vezetők bevonásával.
 5. Vészhelyzetek esetén alkalmazandó terv elkészitése.
 6. Az egyéni munkavédelmi felszerelés szükségletének felmérése minden egyes munkahelyre a cégen belül és a szükséges védőeszközök mennyiségének meghatározása.
 7. Az alkalmazottak munkavédelmi hatáskörére és felelősségeire vontakozó javaslatok bemutatása, az adott munkaköröknek megfelelően.
 8. Az alkalmazottak munkavédelmi felvilágosítását és oktatását szolgáló specifikus dokumentációk elkészítése.

KOCKÁZATÉRTÉKELÉS

 1. A balesetveszélyek azonosítása és a kockázatok értékelése a munkarendszer minden egyes egységét illetően, úgy mint munkavállaló, elvégzendő feladatok, munkaeszközök/felszerelések és munkakörnyezet, munkahelyek szerint.
 2. A megelőzési és védelmi terv elkészítése a munkabalesetek és megbetegedések kockázatértékelése alapján.

IDŐSZAKOS SZOLGÁLTATÁSOK

 1. Új alkalmazottak bevezető oktatása és a munkahely vezetőknek szóló tanácsadás a munkahelyi és időszakos oktatással kapcsolatban.
 2. Belső ellenőrzések végrehajtása és a munkáltató írásos értesítése a megállapított hiányosságokkal kapcsolatban, valamint a hiányosságok kiküszöbölését szolgáló javasolt intézkedésekkel kapcsolatban.
 3. Az ügyfél értesítése a munkavédelmi ellenőrök által megszabott intézkedések teljesítésével kapcsolatban és a munkabalesetek kivizsgálásával kapcsolatban.
 4. Tanácsadás azon helyek meghatározásával kapcsolatban, ahol munkabiztonsági jelzések elhelyezése szükséges, valamint a megfelelő jelzések kiválasztásával és elhelyezésével kapcsolatban.
 5. A munkavédelemért felelős személlyel, a munkások képviselőjével, a külső munkavédelmi cégekkel és a munkaorvossal való együttműködés, a munkavédelmi intézkedések koordonálása érdekében.
 6. Más cégek munkavédelemért felelős személyeivel, belső munkavédelmi csoportjaival, külső munkavédelmi cégeivel való együttműködés, olyan esetekben amikor több cég folytat tevékenységet egy adott munkahelyen és a munkavédelmi egyezmény elkészítése.
 7. Az ügyfél értesítése a munkavédelmi törvények változásaival kapcsolatosan.

MUNKAVÉDELMI BIZOTTSÁG

A munkavédelmi bizottság megszervezése.

MUNKABALESETEK KIVIZSGÁLÁSA

 1. Az átmeneti munkaképtelenséget okozó balesetek és a könnyebb sérüléseket okozó balesetek bejelentése, kivizsgálása és bejegyzése.
 2. Nílvántartások elkészítése – Munkabalesetet szenvedett személyeket nyílvántartó regiszter – Veszélyes esemenyeket nyílvántartó regiszter – Három napnál hosszabb ideig tartó munkaképtelenséget okozó munkabalesetet szenvedett személyek nyílvántartó regisztere.

MUNKAHELYI ESEMÉNYEK VIZSGÁLATA

 1. A munkabalesetnek nem minősíthető események kivizsgálása és a munkaügyi hatóság értesítése.
 2. Nyílvántartások elkészítése – Veszélyes eseményeket nyílvántartó regiszter – Könnyebb baleseteket nyílvántartó regiszter – Három napnál hosszabb ideig tartó munkaképtelenséggel végződő munkabalesetet szenvedett személyeket nyílvántartó regiszter.

BELSŐ ENGEDÉLYEZÉSEK

A specifikus törvények által meghatározott szakmákban dolgozó alkalmazottak engedélyeztetése.

Amennyiben Ön már rendelkezik munkavédelmi dokumentációval de nincs meggyőződve annak minőségéről és összetettségéről, kérjük vegye igénybe ingyenesen vállalkozása munkabiztonsági és -védelmi szintjének felmérését.