Înregistrare societate

Înregistrează societate pentru a urma instruirea.

Formularul de mai jos va fi completat de reprezentantul societății/ de lucrătorul desemnat cu activitatea de prevenire și protecție / de conducătorul locului de muncă. După înregistrarea solicitării, veți primi un link către platforma de instruire. Linkul trebuie comunicat angajaților pentru a urma instruirea individuală. După însușirea materialului, lucrătorul va completa un chestionar pentru evaluarea cunoștințelor.

Pe baza rezultatelor obținute se generează un proces verbal de instruire, care se transmite lucrătorului desemnat/conducătorului locului de muncă, pentru a procesa fișa de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă.

Tipul instruirii solicitate:

3 + 1 =

{

Doar lucrătorii bine informați și instruiți pot preveni evenimentele de muncă.