Planuri de protecție

FenProtect - Situatii de urgenta - Planuri

Planurile de protecție împotriva incendiilor reprezintă documente specifice pentru gestionarea mai bună a eventualelor situații de urgență care pot apărea în unitatea Dumneavoastră.
Planurile de protecție sunt:

a) planul de intervenție pentru stingerea incendiilor;

b) planul de evacuare a persoanelor;

c) planul de depozitare și de evacuare a materialelor periculoase;

{

Acordăm asistență tehnică de specialitate la obținerea Autorizațiilor de Securitate la Incendiu, și întocmim documentația necesară obținerii avizului și a autorizației de securitate la incendiu.