Servicii RSVTI

FenProtect - Servicii RSVTI

Dacă dețineți echipamente de ridicat, aparate consumatoare de combustibil și/sau instalații sub presiune, atunci trebuie să le înregistrați la ISCIR, să țineți evidența centralizatoare a acestora și să asigurați un operator RSVTI.

Vă oferim servicii de Operator RSVTI: Operator Responsabil cu Supravegherea si Verificarea Tehnica a Instalațiilor.

Echipamentele și instalațiile aflate sub incidența ISCIR sunt:

– recipiente sub presiune (compresoare, vase de expansiune, GPL )
– cazane de abur, de apă caldă sau fierbinte
– conducte pentru fluide sub presiune
– macarale și mecanisme de ridicat
– stivuitoare
– nacele si platforme autoridicatoare
– elevatoare pentru vehicule
– ascensoare (lift de persoane și marfă)
– trotuare și scări rulante

{

Solicitați serviciile de supravegherea și verificarea tehnică a Instalațiilor (RSVTI).