Ordinea încercărilor

Procedeul de verificare constă din următoarele etape:

  1. Inspecție vizuală:

– este primul pas în evaluarea corectă a stării de siguranță a echipamentului.

Se verifică:

a) placa de identificare – analiza plăcuței de identificare a echipamentului determină caracteristicile principale ale aparatului. În funcție de clasa de izolare vom stabili testele următoare.

Clase de izolație:

  • Clasa I: sunt echipamentele cu toate piesele metalice legate la conductorul de protecție PE. Echipamentul electric de clasa I are fișă de alimentare cu 3 borne (fază, nul și împământare).
  • Clasa II: scule electrice fără conductorul de protecție PE, dar cu izolație dublă sau întărită față de izolația de bază. Echipamentul electric de clasa II are fișă de alimentare cu 2 borne (fază, și nul).
  • Clasa III: fac parte echipamentele alimentate de circuite cu tensiune foarte mică (50V, 25V, 12V)

b) cablul de alimentare și fișa – se verifică dacă nu există semne de deteriorare, fisuri. Se verifică dacă fișa este conformă cu clasa de protecție și dacă este prinsă corespunzător.

c) carcasa și șuruburile de prindere – se verifică ca întreaga carcasă să fie completă, fără crăpături și fără semne de deteriorare. Se verifică strângerea șuruburilor și dacă părțile carcasei sunt prinse în siguranță.

d) piese mecanice, întrerupătoare, regulatoare, interblocaje – Întrerupătoarele trebuie să funcționeze bine și să acționeze la prima încercare.

e) siguranțele elastice și garnituri – dacă echipamentul este prevăzut cu capace de etanșare se verifică starea acestora, funcționarea corectă și montarea sigură.

  1. Testul de funcționare în gol

După pornirea echipamentului electric se verifică parametrii de funcționare în vederea evaluării acestuia. Se urmărește apariția de zgomote anormale în mecanisme, rulmenți și apariția de scântei la periile colectorului. Dispozitivele prevăzute cu cabluri de alimentare detașabile, trebuie verificate în același mod, ca prelungitoarele.

FenProtect - Electrosecuritate - Ordinea încercărilor
  1. Testarea conductorului de protecție

Se efectuează doar în cazul echipamentelor din clasa I de protecție. Testul se efectuează cu echipamente de măsurare specifice pentru a determina rezistența conductorului de protecție. Conductorul de protecție PE, respectiv firul de împământare din cablul de alimentare al dispozitivului electric este legat la părțile metalice ale carcasei pentru a dirija curentul de defect spre pământ, asigurând astfel protecția utilizatorului.

Nu este suficientă măsurarea rezistenței de dispersie a prizei de împământare a instalației electrice la care este conectat echipamentul, sau continuitatea conductorului de protecție din instalația electrică, dacă nu ne asigurăm de continuitatea și rezistența conductorului de protecție din interiorul echipamentului electric. Putem să avem o instalație sau o priză de pământ perfectă și dacă exploatăm un echipament electric nesigur care prezintă defecte la nivelul conductorului de protecție. Aceeași problemă constatăm și în cazul prelungitoarelor.

Utilizatorul nu observă existența problemelor de siguranță, numai în momentul apariției unei scurgeri de curent. Curentul de defect se scurge spre pământ prin corpul lucrătorului care atinge partea metalică a carcasei echipamentului, astfel producând o electrocutare prin atingere indirectă. Nu trebuie neapărat să fie întrerupt conductorul de protecție din cablul de alimentare a echipamentului acționat electric sau din cablul prelungitorului, este suficient dacă cordonul dispozitivului a suferit solicitări mecanice, supraîncălziri sau oxidarea conductorului de cupru în anumite puncte din cauza mediului de exploatare. Aceste defecte pot crește rezistența conductorului de protecție. Verificarea este corespunzătoare dacă valoarea rezistenței conductorului de protecție are o valoare mică, respectiv sub 0,3Ω.

  1. Testarea rezistenței de izolație

Un lucrător care exploatează un echipament electric portabil este în siguranță, dacă carcasa echipamentului are o rezistență de izolație mare. Din cauza exploatării necorespunzătoare, a condițiilor de mediu necorespunzătoare (umiditate, praf, grăsimi), depunerilor, suprasolicitării termice, solicitărilor mecanice, deteriorării izolației după reparații, străpungerilor, echipamentul poate deveni periculos producând electrocutarea utilizatorului prin atingerea indirectă a părților metalice ale carcasei.

Cu instrumente specifice, echipa noastră efectuează măsurarea rezistenței de izolație ale echipamentelor acționate electric.

Dispozitivul este acceptat în cazul măsurării unei rezistențe de izolație mai mare de 1MΩ. (mega ohm)

  1. Testarea scurgerilor de curent

Curentul de scurgere circulă de la părțile aflate sub tensiune, prin izolație, către pământ. Standardele naționale specifică limita curentului de scurgere și condițiile pentru teste. Limita maximă a curentului de scurgere, care nu trebuie să depășească 1 mA (mili amper) pentru echipamente din clasa 1 , și de 0,5 mA pentru cele din clasa 2.

Măsurarea curentului de scurgere include:
a) Curentul echivalent de scurgere
b) Curentul de scurgere la conductorul de protecție
c) Curentul de scurgere diferențial
d) Curentul de scurgere de atingere

  1. Testarea cablurilor prelungitoare

Cablurile prelungitoare sunt expuse la deteriorare, mai ales atunci când sunt utilizate pe șantiere sau în alte condiții severe. În afară de șocul mecanic, defectul poate fi cauzat de temperatura exterioară ridicată sau poate avea cauze interne de supraîncălzire din cauza fluxului mare de curent (suprasolicitarea prelungitorului).

Prelungitoarele și cablurile de alimentare trebuie verificate frecvent cu instrumente speciale de măsurare, deoarece defectele acestora nu pot fi determinate la o inspecție vizuală. Dispozitivele prevăzute cu cabluri de alimentare detașabile, trebuie verificate în același mod, ca prelungitoarele.

{

Siguranța echipamentului, siguranța lucrătorului, beneficiu pentru angajator!