Ingyenes SSM cégértékelés

Most lehetőséged van arra, hogy felmérd céged munkavédelmi felkészültségi szintjét. Csak miután tisztán átlátod céged hiányosságait és hibáit, van rá lehetőséged javítani a munkavédelmi tevékenységeken.

6. Milyen formában van megszervezve a cég munkavédelmi tevékenysége? A munkáltató vállalja a felelősséget a munkavédelem terén. Munkavédelemre kinevezett személy által. Belső munkavédelmi szolgálat létrehozásával. Kűlső munkavédelmi szolgáltató felkérésével. Nem tudom melyiket válasszam.

7. Létezik belső határozat a munkavédelmi tevékenység megszervezésére vonatkozóan? Igen Nem Nem tudom melyiket válasszam.

8. A munkavédelmi tevékenység megszervezésésre vonatkozó belső határozatban megnevezett személy végzett-e munkavédelmi tanfolyamot? (Munkáltató - 40 órás tanfolyam, kinevezett személy - 80 órás tanfolyam)

9. Igénybe vettek-e munkaorvosi szolgáltatást és megszerezték minden alkalmazottnak az alkalmassági orvosi igazolást?

10. Rendelkeznek-e a munkavédelmi tevékenységre vonatkozó belső utasításokkal minden munkatevékenységre/ munkahelyre, műszaki felszerelésre?

11. A munkaköri leírásokban szerepelnek-e az alkalmazottak munkavédelmi kötelezettségei és felelősségkörük.

12. Rendelkeznek-e a munkahelyi balesetveszélyek és megbetegedések kockázatfelmérésével minden egyes munkahelyre/munkakörre?

13. Rendelkeznek-e a munkabalesetek megelőzésére szóló tervvel minden egyes munkahelyre/munkakörre?

14. Rendelkeznek-e az egyéni munkavédelmi védőeszközök átadásáról szóló bizonylattal?

15. Készítettek-e munkavédelmi oktatási tematikát az összes oktatási formára: bevezető oktatás, munkahelyi oktatás és időszakos oktatás

16. Rendelkeznek-e kinevezett személyekkel akik szükség esetén elsősegélyt nyújtanak?

17. Az elsősegély nyújtó helyek el vannak-e látva elsősegély dobozzal, tartalmuk szavatossága érvényes-e?

18. Biztosítva van-e elsődleges és másodlagos védelem a közvetett áramütés kivédésére?

19. Le lett-e ellenőrízve a hordozható elektromos munkaeszközök biztonsága?

20. Vannak-e a cégen belül olyan foglalkozások, amelyek belső engedélyeztetése szükséges? (Villanyszerelő, targoncakezelő, teherrögzítő, darukezelő, tolatómunkás) Ezek engedélyezve vannak-e?

21. Az ISCIR alá tartozó műszaki eszközök rendelkeznek-e műszaki ellenőrzéssel ISCIR engedélyezés céljából? (kompresszor, targonca, melegvizes kazán, lift, daru)

22. Van-e/volt-e cégüknél terhes nő? Egészségi állapotuk felmérésre került-e?

23. A szolgáltatókkal/ együttműködő partnerekkel/ bérlőkkel kötöttek-e munkavédelmi egyezményt, amely tartalmazza a felek feladatait munkabalesetek esetén és azok kötelezettségeit a balesetek bejelentésével/kivizsgálásával és bejegyzésével kapcsolatosan.

24. Amennyiben az alkalmazottak száma meghaladta az 50-et hoztak-e létre munkavédelmi bizottságot?

25. Amennyiben a munkafolyamat során olyan munkaeszközöket/ vegyi anyagokat használnak, amelyek mérgező gázokat bocsájtanak ki, azok mértéke meg lett-e határozva?

3 + 3 =